top of page

1992

Регистрирана е първата фирма с търговско название ЕТ Христина Щори

Инсталирани са първите автоматизирани компютърни машини за производството на хоризонтални алуминиеви щори

1995

1996

Отворени са първите ни магазини в София

ßGa. 1 001.jpg

1997-8

Започва машинното 

производството на вертикалки платнени и алуминиеви щори

2000

Производството, монтажа и поддръжката на мрежи против насекоми става неизменна част от безнисплана на фирмата

2002

Производствената база е разширена, модернизирана, всички станции са дублирани и е разработена методиката за рециклиране и оползотворяване на отпадъчните суровини

соф. имоти.jpg
96та (2).jpg
Христина Щори статия във вестик
комарник
bottom of page